Transporti FALAS DISKRETE

PRIVACA JUAJ ËSHTË E RËNDËSISHME PËR NE

  • Shërbim korrier i sigurt i matur
  • 100% Privat dhe konfidencial
  • Nuk ka etiketa në kuti
  • TRANSPORT FALAS PËR TË GJITHA KUKULLAT SEKS (NË TË GJITHË BOTËN)
  • INSTOKON ARTIKUJT AUS - Pasi fondet të jenë pastruar, artikulli do të postohet brenda 1-2 ditësh pune
  • INSTOKONI ARTIKUJT SH.B.A. - Pasi të pastrohen fondet, artikulli do të postohet brenda 1-2 ditëve të punës
  • INSTOKON ARTIKUJT BE - Pasi fondet të jenë pastruar, artikulli do të postohet brenda 1-2 ditësh pune
  • ARTIKUJT NUK NE magazinë - Do të dërgohen direkt nga mbërritja e vlerësuar e prodhuesit 3-4 javë